• T2 - T7 8.00 - 18.00
  • Km12 + 300 QL 1A, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
  • 0975 252 879

Inventory

Sort by:
Tải trọng
1.990 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
2999
Tải trọng
2200 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
2999
Tải trọng
4500 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
5193
Giá từ 795 000 000đ
Tải trọng
5000 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
5193
Tải trọng
2200 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
2999
Giá từ 690 000 000đ
Tải trọng
3490 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
2999
Tải trọng
6600 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
7790 cc
Giá từ 540 000 000đ
Tải trọng
1990 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
2999
Giá từ 795 000 000đ
Tải trọng
5300 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
5193
Tải trọng
5950 kg
Nhiên liệu
Dầu Diesel
Động cơ
5193